Projecten van Rotary Club Eeklo

RotaryClub Eeklo steunt een aantal lokale en internationale projecten, waarvan we er regelmatig één op deze pagina extra in het licht willen zetten.

The Nile Institute - Rwanda

Het Nile Institute Rwanda is gelegen in het Muhanga- district aan de oever van de Nyabarongo-rivier. Dit bijzonder project, waar wetenschap en educatie 'samenvloeien', situeert zich in vogelvlucht op amper 40 km van de verste bron van de Nijl. Het Instituut omvat een Research Center en een Visitor Education Center. Initiatiefnemer Lode Van Pee bouwt er zijn Nile House, van waaruit hij, via de Private Stichting 'Friends of the Nile Institute Rwanda', waakt over de integriteit van dit uniek instituut.

meer informatie over The Nile Institute - Rwanda

STIPh

Het 'Steunfonds voor de Integratie van Personen met een handicap' (S.T.I.P.h) is een onafhankelijke vereniging die begin 2006 opgericht werd met als doelstelling de integratie van personen met een fysieke, psychische of sociale beperking te bevorderen.

meer informatie (PDF)

Wijkcentrum De Kring

Wijkcentrum De Kring is een laagdrempelige organisatie, gelegen in het hart van Eeklo, centrumstad van het Meetjesland. Het wijkcentrum staat open voor elke burger, maar heeft specifieke aandacht voor het bereiken van mensen met minder behartigde belangen en in het bijzonder mensen die in armoede leven. Deze laatste worden bereikt door het werken met gratis activiteiten en prijzen afhankelijk van het inkomen, door mensen uit de doelgroep in te schakelen als vrijwilliger, door diverse wervingsacties in sociale organisaties, door het aanbod waarin ontmoeting, ontspanning en het woord nemen centraal staan. Het wijkcentrum telt een 10-tal personeelsleden en ongeveer 40 vrijwilligers.

meer informatie (PDF)

OBC De Waai

Observatie en Behandelingscentrum De Waai is éé van de zeven OBC's in Vlaanderen. Het is door de Vlaamse overheid gesubsidieerd voor residentiële en ambulante begeleiding van 38 minderjarigen met een zogenaamde GES (gedrags- en emotionele stoornissen) problematiek.
Jongeren tussen 12 en 18 jaar die het in hun thuismilieu te moeilijk hebben kunnen er tijdelijk verblijven. De gemiddelde verblijfsduur is ongeveer een jaar. Desgewenst kan de begeleiding nadien nog voor een beperkte periode ambulant worden verder gezet. Tijdens het verblijf in OBC De Waai komen de jongeren door middel van vaak grensverleggende groepsactiviteiten, therapeutische sessies, rondetafelgesprekken met de ouders dieper in contact met wat fout loopt en wordt geprobeerd om antwoorden te formuleren, zodat na verloop van tijd opnieuw kan aangesloten worden in het thuismilieu.

meer informatie (PDF)


End Polio Now - 2014

In 2014 nam onze club het voortouw in de vervollediging van een project dat Rotary International al jarenlang nastreeft: het uitroeien van de ziekte polio. Onder leiding van wijlen vriend Didier Rotsaert, die ons in de lente van 2015 na een slepende ziekte verliet, kwam een commissie samen die het project End Polio Now tot een spetterend einde bracht. België stond plots op de kaart als het ging om de bijdrage van Rotariërs in de strijd tegen deze ziekte wereldwijd!

De 14 werken van Rotary Club Eeklo - 2015

Onze club veilde 14 werken gemaakt door lokale kunstenaars en BV's voor het goede doel. Na de veiling op 2 oktober 2015 kwam op 28 november het allerbeste gedeelte: het uitdelen van de cheques aan de goede doelen. Maar liefst 50'000 euro mochten wij op die manier uitdelen.